Contactgegevens

Adres van de kerk: Polhaarweg 22, 7721 DX,  Dalfsen. tel: 06 2749 2832

Scriba: br. B. Lourens, Henri Dunantstraat 81, 7721HR Dalfsen. Email: e-mail: Scriba

Koster: J. Wienen, Hovenierlaan 14, 7721KW Dalfsen; tel: 0529-432999

Bankrekening Kerk: NL92RABO0156068974 t.n.v. Gereformeerde Kerk Dalfsen

Bankrekening Bouwfonds van de kerk: NL42RABO0320855317 t.n.v. Gereformeerde Kerk Dalfsen.