Archiefbestanden

Eerder verschenen artikelen :

290920 reactie besluit GKv inzake toelating MV in alle ambten

Dordrecht en het Heilig Avondmaal (2 oktober 2010)
Dalfsen niet meer dolerend wel nog klagend (13 februari 2014)
Lustrum 5 jaar vrijmaking Dalfsen (februari 2015)
Gereformeerd en evangelisch (21 juni 2012)
Br. D.J. Bolt over Wilschut
Prof J.Douma naar de GKN (21 november 2014)
Gereformeerd 2.0 n.a.v.artikel van Prof. A. De Bruijne
Weggeglipt: afscheid prof J.Kamphuis (27 augustus 2011)
De tien zeeën van Joh. Calvijn (2 april 2016)
Over de eenheid GKV en NGK (14 april 2012)
Artikel over Bonhoeffer (6 juni 2013)
Bij het einde van de Bijbelstudiebond Gereformeerde Jongeren (12 september 2011)
Over Wilschut m.b.t. moed verzamelen (14 juni 2012)
Ds.Verbree en Genesis 1 en 2 (1 september 2010)
Openbaring 6 en rampen
Opmerkingen over de kerk (19 februari 2012)
Ds Voorberg en de vrouwelijke ambtsdragers (8 mei 2014)
Bidden is uiterst nuchter werk (22 januari 2016)
Over liturgische formulieren (22 november 2012)
Wilschut’s afscheid van de GKV (21 november 2013)
besluit zondagsrust een reden voor doleantie-1
besluit zondagsrust een reden voor doleantie-2
besluit zondagsrust een reden voor doleantie-3
Bij het overlijden van professor dr. C. Trimp
Besluit M/V: Meer dan een synodebesluit (5 februari 2017)
Na de verkiezingen (16 maart 2017)