Verhuur zalen

Verhuur kerkgebouw:

Binnen het kerkverband bestaat er de mogelijkheid om de kerkzaal of één van de kerkzalen te huren als vergadergelegenheid.

Huur:

  • per dagdeel voor € 35,=
  • consumpties (koffie/thee inclusief klein koekje) € 0,75,= per kop
  • lunch: € 5,- p.p.

Hoe reserveert U een ruimte en hoe vindt de facturering plaats?

            U kunt hiervoor een reserveringsverzoek op onze site plaatsen:

                        (www.gereformeerde-kerk-dalfsen.nl) bij de link: beheerder.

De reservering kan voor wekelijks terugkerende activiteiten zijn als wel incidentele activiteiten.

Facturering:

  • Facturering vindt plaats volgens de bekende huurprijs
  • Gebruikers ontvangen na hun activiteit een factuur via de penningmeesteres.

Huur zalen

Binnen het kerkverband bestaat er de mogelijkheid om de kerkzaal of een van de andere zalen te huren als vergadergelegenheid.

Reservering via de koster br. Joh. Wienen
tel. (thuis): 0529-432999
tel. (kerk): 06 2749 2832
email: joh.wienen@ziggo.nl

Huur:
per dagdeel per zaal: €35,-;
consumpties: (koffie/thee/koekje) €0,75,- per kop
lunch € 5,- p.p.

Archiefbestanden

Eerder verschenen artikelen :

290920 reactie besluit GKv inzake toelating MV in alle ambten

Dordrecht en het Heilig Avondmaal (2 oktober 2010)
Dalfsen niet meer dolerend wel nog klagend (13 februari 2014)
Lustrum 5 jaar vrijmaking Dalfsen (februari 2015)
Gereformeerd en evangelisch (21 juni 2012)
Br. D.J. Bolt over Wilschut
Prof J.Douma naar de GKN (21 november 2014)
Gereformeerd 2.0 n.a.v.artikel van Prof. A. De Bruijne
Weggeglipt: afscheid prof J.Kamphuis (27 augustus 2011)
De tien zeeën van Joh. Calvijn (2 april 2016)
Over de eenheid GKV en NGK (14 april 2012)
Artikel over Bonhoeffer (6 juni 2013)
Bij het einde van de Bijbelstudiebond Gereformeerde Jongeren (12 september 2011)
Over Wilschut m.b.t. moed verzamelen (14 juni 2012)
Ds.Verbree en Genesis 1 en 2 (1 september 2010)
Openbaring 6 en rampen
Opmerkingen over de kerk (19 februari 2012)
Ds Voorberg en de vrouwelijke ambtsdragers (8 mei 2014)
Bidden is uiterst nuchter werk (22 januari 2016)
Over liturgische formulieren (22 november 2012)
Wilschut’s afscheid van de GKV (21 november 2013)
besluit zondagsrust een reden voor doleantie-1
besluit zondagsrust een reden voor doleantie-2
besluit zondagsrust een reden voor doleantie-3
Bij het overlijden van professor dr. C. Trimp
Besluit M/V: Meer dan een synodebesluit (5 februari 2017)
Na de verkiezingen (16 maart 2017)

Ontstaan

Het is een vreugde om weer gewoon gereformeerd te zijn. Dankbaarheid overheerst bij ons als leden van De Gereformeerde Kerk (hersteld) te Dalfsen. Dankbaar voor het feit dat wij geen verantwoordelijkheid meer hoeven dragen voor kerkelijke besluiten binnen de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, die het gezag en de betrouwbaarheid van het Woord van God ondermijnen. Dankbaarheid dat we de broederschap weer mogen beleven in een kerkverband dat ook gewoon gereformeerd wil zijn en mag zijn. Dankbaarheid dat we weer mogen staan in de Avondmaalsgemeenschap, die niet met synodebesluiten in de hand ontheiligd wordt. Wij zijn ons er terdege van bewust, dat het nooit mag komen tot een lichtvaardige kerkelijke breuk. Maar de kenmerken van de Kerk van Christus, zoals Artikel 29 NGB die belijdt, waren en zijn ernstig in geding. De kerkelijke stappen die gezet zijn betekenen wel een breuk met de koers en met vele besluiten van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, maar niet een breuk met de Kerk van Christus. Veel van onze leden hebben zich begin 2010 vrijgemaakt van boven-Schriftuurlijke bindingen in de GKV. Wij geloven dat Christus zich een gemeente vergadert van het begin van de wereld tot het einde toe en dat wij als leden van de Gereformeerde Kerk van Dalfsen behoren tot deze gemeente. De HERE heeft door de vrijmaking in 2010 ons uitgeleid. Hij bewaart en herstelt Zijn kerk.
Leest u voor een uitvoerige verantwoording vooral de verklaring van kerkelijke stappen om gereformeerd te blijven’.
Naast de leden vanuit Dalfsen zelf is er ook groei gekomen vanuit andere plaatsen. Sinds januari 2013 maakt de Gereformeerde Kerk Dalfsen (dolerend) deel uit van het kerkverband van De Gereformeerde Kerken (hersteld) in Nederland (DGK). Zie de website aldaar. Ook vanuit deze positie is het ons hartelijke voornemen alles in het werk te stellen om tot eenheid te komen met hen die Christus willen volgen en daadwerkelijk willen staan op het fundament dat Hij gelegd heeft, het Woord van apostelen en profeten.
Wij nodigen u uit contact met ons op te nemen als u meer informatie wilt.
Een uitgebreid overzicht van de korte geschiedenis van de Gereformeerde Kerk Dalfsen (dolerend) is te vinden op de website www.eeninwaarheid.info onder de titel: “Dalfsen op weg naar de ware oecumene”, in de rubriek “Uit de Kerken”.

Contactgegevens

Adres van de kerk: Polhaarweg 22, 7721 DX,  Dalfsen. tel: 06 2749 2832

Preses: br. F.W. Velthuis, De Stokte 10a, 7722, VD Dalfsen. tel: 0529-435838

Scriba: br. J.C. Huige, Zwolseweg 106, 7707 AL, Balkbrug. e-mail: Scriba

Koster: J. Wienen, Hovenierlaan 14, 7721KW Dalfsen; tel: 0529-432999

Bankrekening Kerk: NL92RABO0156068974 t.n.v. Gereformeerde Kerk Dalfsen