DGK Dalfsen heet u welkom!

Wij zijn een gemeente die de Here Jezus Christus van harte wil dienen, omdat we geloven dat God onze Schepper is en we alleen door genade kunnen leven. We willen dicht bij de Bijbel leven, waaraan wij ons gebonden weten. Als christenen in de wereld van vandaag kunnen we niet zonder geestelijke voeding. Daarom wordt Gods Woord elke zondag twee keer verkondigd.
We geloven dat God onze Schepper is, dat Hij zijn Zoon Jezus Christus heeft gegeven om ons te verlossen van onze zonden en dat de Heilige Geest het geloof in ons hart werkt. We geloven dat de Bijbel het Woord van God is en onderschrijven de samenvatting hiervan zoals dat wordt beleden in de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

Adres:
Polhaarweg 22
7721 DX Dalfsen

We nodigen u en jou van harte uit om
de erediensten mee te luisteren op:

Uitzending DGK Dalfsen

Gasten zijn van harte welkom,

Klik met de muis op de dienst in de kalender hiernaast om de liturgie (indien aanwezig) te bekijken.

Open Huis!
Elke eerste zaterdag van de maand heten we u en jou van harte welkom. U kunt dan een kopje koffie of thee drinken. Misschien wilt u wel even een praatje maken. Mogelijk loopt u met vragen rond. Of wilt u gewoon even tot rust komen. Of even luisteren naar wat muziek.
Dat kan dan op die zaterdagen van 10 tot 12 uur in het kerkgebouw van DGK aan de Polhaarweg 22, 7721 DX te Dalfsen.