DGK Dalfsen heet u welkom!

Wij zijn een gemeente die de Here Jezus Christus van harte wil dienen, omdat we geloven dat God onze Schepper is en we alleen door genade kunnen leven. We willen dicht bij de Bijbel leven, waaraan wij ons gebonden weten. Als christenen in de wereld van vandaag kunnen we niet zonder geestelijke voeding. Daarom wordt Gods Woord elke zondag twee keer verkondigd
. We geloven dat God onze Schepper is, dat Hij zijn Zoon Jezus Christus heeft gegeven om ons te verlossen van onze zonden en dat de Heilige Geest het geloof in ons hart werkt. We geloven dat de Bijbel het Woord van God is en onderschrijven de samenvatting hiervan zoals dat wordt beleden in de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

Zondag 1 november 2020

LET OP gewijzigde kerktijden
9:00 en 10:45 uur: Ds. S. de Marie

14:30 en 16:30 uur: Ds. E. Heres

Het besluit met betrekking tot het toelaten van vrouwen in alle ambten in de GKv is gevallen. Hier een reactie op dit besluit:290920 reactie besluit MV

We nodigen u en jou van harte uit om
de erediensten mee te luisteren op:

Uitzending DGK Dalfsen

Gasten zijn welkom, maar van te voren graag even bericht aan de scriba of er plaats is i.v.m. maatregelen van het RIVM

Klik met de muis op de dienst in de kalender hiernaast om de liturgie (indien aanwezig) te bekijken.

Adres:
Polhaarweg 22
7721 DX Dalfsen