De Gereformeerde Kerk Dalfsen(hersteld)

“want u hebt kleine kracht, maar u hebt mijn Woord bewaard en mijn Naam niet verloochend” (Openb. 3:8)